Uran Turizm

ONLINE BA?VURU FORMU

Ki?isel Bilgiler
T.C. Kimlik Numaran?z * Ad?n?z Soyad?n?z *
Cinsiyetiniz * Do?um Tarihi *
Do?um Yeriniz * Medeni Haliniz *
Ehliyet * Var ?se S?n?f? / Y?l?
Askerlik Durumu * Terhis Tarihi
?kametgah Adresiniz * Mail Adresiniz *
Ev Tel * Cep Tel *
 
E?itim Bilgileri
Lise
Okulun Ad? B?l?m?
Ba?lama Tarihi Bitirme Tarihi
Derecesi
?nlisans
Okulun Ad? B?l?m?
Ba?lama Tarihi Bitirme Tarihi
Derecesi
Lisans
Okulun Ad? B?l?m?
Ba?lama Tarihi Bitirme Tarihi
Derecesi
Lisans?st?
Okulun Ad? B?l?m?
Ba?lama Tarihi Bitirme Tarihi
Derecesi
Doktora
Okulun Ad? B?l?m?
Ba?lama Tarihi Bitirme Tarihi
Derecesi
 
Yabanc? Dil Bilgisi
1. Yabanc? Dil
Dil Konu?ma D?zeyi
Okuma D?zeyi Yazma D?zeyi
2. Yabanc? Dil
Dil Konu?ma D?zeyi
Okuma D?zeyi Yazma D?zeyi
3. Yabanc? Dil
Dil Konu?ma D?zeyi
Okuma D?zeyi Yazma D?zeyi
4. Yabanc? Dil
Dil Konu?ma D?zeyi
Okuma D?zeyi Yazma D?zeyi
 
?? Deneyimleri
1. ??yeri
Kurumun Ad? ?al??t???n?z B?l?m
G?reviniz Giri? Tarihiniz
Ayr?l?? Tarihiniz Nedeni
2. ??yeri
Kurumun Ad? ?al??t???n?z B?l?m
G?reviniz Giri? Tarihiniz
Ayr?l?? Tarihiniz Nedeni
3. ??yeri
Kurumun Ad? ?al??t???n?z B?l?m
G?reviniz Giri? Tarihiniz
Ayr?l?? Tarihiniz Nedeni
 
Referanslar
1. Referans
Ad? Soyad? Kurumun Ad?
Mesle?i Telefonu
Mail Adresi
2. Referans
Ad? Soyad? Kurumun Ad?
Mesle?i Telefonu
Mail Adresi
3. Referans
Ad? Soyad? Kurumun Ad?
Mesle?i Telefonu
Mail Adresi
 
Ek Bilgiler
Sa?l?k problemi * Sigara Kullan?m? *
Yurtd??? Deneyim ?ok Uluslu ?irket Deneyimi
Sosyal/Sportif Etkinlikler ?ye Oldu?unuz Dernek ve Kul?pler
 
Kariyer
?lgilendi?iniz Pozisyon * Talep Etti?iniz ?cret *
Ba?lama Tarihiniz *
     
L?tfen (*)i?aretli alanlar? doldurunuz.