Uran Turizm

A?IK POZ?SYONLAR

Kat G?revlisi Sat?? ve Pazarlama Uzman?
Uran Turizm?in Altunizade'de faaliyet g?steren 82 odal? Ramada
?stanbul Asia Otelinde istihdam edilmek ?zere a?a??da yaz?l? niteliklere
sahip "Kat G?revlileri" aran?yor.
Uran Turizm?in Altunizade'de faaliyet g?steren 82 odal? Ramada ?stanbul
Asia Otelinde istihdam edilmek ?zere istihdam edilmek ?zere a?a??da yaz?l?
niteliklere sahip "SATI? VE PAZARLAMA UZMANI" aran?yor.
Genel Nitelikler: Genel Nitelikler:
. Min. Lise Mezunu,
. Otel Temizlik ve kat hizmetleri i?in gerekli bilgiye sahip ve deneyimli,
. Hijyen kurallar?n? bilen ve uygulayan,
. Diksiyonu d?zg?n, i?ine ve kendine ?zen g?steren,
. Bay/Bayan Adaylar.

?? M?racaat Formu...
. Tercihen ?niversitelerin Turizm ??letmecili?i b?l?m?nden mezun,
. Benzer pozisyonda en az ?? y?l deneyim sahibi,
. Oda ve Banket, toplant?, seminer organizasyonlar?n?n kurumsal sat?? ve pazarlamas?nda deneyimli,
. Yurti?i ve yurtd??? Turizm portf?y?ne sahip,
. Tercihen iyi derecede ingilizce veya almanca bilen,
. ?leti?imi kuvvetli, ikna kabiliyeti y?ksek,
. Ekip ruhuna sahip,
. Askerli?ini tamamlam??,
. 25-35 ya?lar? aras?nda seyehat engeli olmayan bay/bayan.
?? M?racaat Formu...
Resepsiyonist Misafir ?li?kileri Temsilcisi
Uran Turizm?in Altunizade de faaliyet g?steren Ramada ?stanbul Asia
Otelinde g?revlendirmek ?zere Resepsiyonist aranmaktad?r .
Uran Turizm'in Altunizade'de faaliyet g?steren 82 odal? Ramada ?stanbul Asia
Otelinde istihdam edilmek ?zere a?a??da yaz?l? niteliklere sahip "M?SAF?R ?L??K?LER? TEMS?LC?S?" aran?yor.
Genel Nitelikler: Genel Nitelikler:
. ?niversitelerin ilgili turizm otelcilik b?l?mlerinden mezun,
. 5 y?ld?zl? otellerde en az 3 y?l Resepsiyonist tecr?besine sahip,
. ?yi derecede ?ngilizce bilen (2. dil tercih sebebidir),
. D?? g?r?n?m?ne ?zen g?steren, diksiyonu d?zg?n,
. Misafir memnuniyeti odakl?, insan ili?kilerinde ba?ar?l?, g?ler y?zl?,
. Problem ??zme yetene?ine sahip,
. Vardiyal? sistemde ?al??abilir,
. Erkek adaylar i?in askerlik hizmetini tamamlam??.
. ?niversitelerin Turizm Otelcilik b?l?m?nden mezun, tercihen Halkla ?li?kiler E?itimi alm??,
. Benzer pozisyonda en az 2 y?l g?rev yapm??,
. ?ngilizce dilini iyi derecede konu?up anlayabilen,
. Microsoft Office uygulamalar?n? kullanabilen,
. Diksiyonu d?zg?n,
. ?leti?imi ve temsil kabiliyeti y?ksek,
. Esnek ?al??ma saatlerine uyum sa?layabilecek,
?? M?racaat Formu... ?? M?racaat Formu...
 
Santral Operat?r? Y?netici Asistan?
Uran Turizm?in Altunizade'de faaliyet g?steren 82 odal? Ramada
?stanbul Asia Otelinde istihdam edilmek ?zere a?a??da yaz?l? niteliklere
sahip "SANTRAL OPERAT?R?" aran?yor.
Uran Turizm?in Altunizade'de faaliyet g?steren 82 odal? Ramada ?stanbul Asia
Otelinde istihdam edilmek ?zere a?a??da yaz?l? niteliklere sahip "Y?netici Asistan?" aran?yor.
Genel Nitelikler: Genel Nitelikler:
. En az 4 y?l santral ve/veya sekreterya deneyimi,
. Diksiyonu d?zg?n, g?ler y?zl?, d?? g?r?n?m?ne ?zen g?steren,
. 35 ya??n? a?mam??,
. MS Office programlar?n? kullanabilen,
. ?yi d?zeyde ingilizce bilen.

?? M?racaat Formu...
. Tercihen, lise ya da Meslek Y?ksek Okullar?n?n B?ro Y?netimi ve Sekreterlik veya Turizm Otelcilik b?l?mlerinden mezun,
. Microsoft office programlar?n? ve ofis ara?lar?n? ?ok iyi derecede kullanabilen,
. Enerjisi, ?zg?veni y?ksek, G?LERY?ZL?,
. ?yi seviyede ingilizce konu?abilen,
. Ekip ?al??mas?na yatk?n, analitik d???nebilen, ileti?imi ve insan ili?kileri kuvvetli, ??z?m odakl?,
. Sorumluluk sahibi, Planlama ve organizasyon yetene?i geli?mi?,
. Telefonda ileti?im becerisi kuvvetli, Diksiyonu d?zg?n,
. Planlama ve koordinasyon becerileri geli?mi?,
. Dikkatli ve d?zenli ?al??may? prensip edinmi?,
. Yo?un ve esnek ?al??ma ko?ullar?na uyum sa?layabilecek,
. 22 - 25 ya? aral???nda Bayan, Prezentabl,


?? M?racaat Formu...
 
Personel/ Muhasebe Eleman? Bellboy/Vale
Uran Turizm?in Altunizade'de a??lacak olan 82 odal? Ramada
 ?stanbul Asia Otelinde istihdam edilmek ?zere a?a??da yaz?l?
niteliklere sahip "Personel/Muhasebe Memuru" aran?yor.
Uran Turizm?in Altunizade de faaliyet g?steren RAMADA ?STANBUL AS?A
otelimizde g?revlendirmek ?zere BELLBOY/Vale aranmaktad?r .
Genel Nitelikler: Genel Nitelikler:
. ?niversitelerin ??letme,iktisat veya muadil fak?ltelerinden mezun,
. Min. 3 sene turizm sekt?r?nde ve turizm muhasebesi tecr?besi olan,
. Personel i?lemlerine vak?f,
. MS Office, ve Logo programlar?n? aktif kullanabilen,
. Genel muhasebe mevzuat?na hakim,
. Cari hesap i?lemlerine hakim,
. Bordro ve ayl?k hizmet bildirgesi haz?rlayabilen,
. ?yi derecede raporlama yapabilen,
. Analitik d???nebilen,

?? M?racaat Formu...
. 5 y?ld?zl? otellerde en az 3 y?l bellboy tecr?besine sahip,
. ?ngilizce bilen,
. D?? g?r?n?m?ne ?zen g?steren, diksiyonu d?zg?n,
. Misafir memnuniyeti odakl?,
. Ehliyetli, aktif s?r?? kabiliyetine sahip,
. Vardiyal? sistemde ?al??abilir,
. Erkek adaylar i?in askerlik hizmetini tamamlam??.

?? M?racaat Formu...
 
Minibar
Uran Turizm?in Altunizade'de faaliyet g?steren 82 odal? Ramada ?stanbul Asia Otelinde istihdam edilmek ?zere a?a??da yaz?l? niteliklere sahip "M?N?BAR G?REVL?S? aran?yor.
Genel Nitelikler:
. Benzer pozisyonda en az 4 y?l deneyimli,
. Diksiyonu d?zg?n, g?ler y?zl?, d?? g?r?n?m?ne ?zen g?steren,
. 35 ya??n? a?mam??,
. MS Office programlar?n? kullanabilen,
. Vardiyal? ?al??abilen.

?? M?racaat Formu...